Φαρμακευτικό Πανεπιστήμιο Φιλιππούπολης (Πλόβντιβ)

Γενικές πληροφορίες - Φαρμακευτική Σχολή Φιλιππούπολης (Πλόβντιβ):

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Πλόβντιβ (ή αλλιώς Φιλιππούπολης) είναι ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με μακρά ιστορία που ξεκινά το 1945, που είναι και το έτος ίδρυσής του. Απαρτίζεται από 3 Ιατρικές Σχολές: Ιατρική, Φαρμακευτική και το τμήμα Φροντίδα Υγείας. Συμπεριλαμβάνεται ένα Ιατρικό Κολλέγιο και ένα Νοσοκομείο με δυναμικότητα 2000 κλινών. Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του της Φιλιππούπολης εστιάζει τόσο στη θεωρητική, όσο και στην πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών και μεριμνάει για την παροχή υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευσης.

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Πλόβντιβ εστιάζει τόσο στη θεωρητική, όσο και στην πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών και μεριμνάει για την παροχή υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευσης. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Ιατρικής Σχολής Πλόβντιβ παρέχει στους σπουδαστές της περισσότερα από 170.000 συγγράμματα και τόμους για τον τομέα της ιατρικής επιστήμης σε πολλές γλώσσες, καθώς και μια αίθουσα Internet και ένα τοπικό σύστημα δικτύου (με διαθέσιμο Medline και Micromedex ). 

Άξια αναφοράς είναι η έκδοση του “Folia Medica”, ενός από τα δημοφιλέστερα έγκριτα και έγκυρα ιατρικά περιοδικά της χώρας, που διανέμεται σε περισσότερες από 54 χώρες παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα, η Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου του Ιατρικού Πανεπιστημίου Πλόβντιβ έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 500 επιστημονικές εκθέσεις και άρθρα τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό που στελεχώνει το τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου είναι έγκριτο στον επιστημονικό χώρο. Περισσότεροι από 20 καθηγητές και 60 αναπληρωτές καθηγητές και βοηθοί καθηγητών, οι οποίοι είναι πλήρως καταρτισμένοι και αναγνωρισμένοι στο χώρο της Φαρμακευτικής επιστήμης έχουν κατορθώσει να καταστήσουν τη Φαρμακευτική Σχολή του Πλόβντιβ/Φιλιππούπολης σε Σχολή μεγάλης επιστημονικής βαρύτητας και επάρκειας.

 

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος σπουδών:

Η ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών του αγγλόφωνου τμήματος της Φαρμακευτικής Σχολής του Πλόβντιβ – Φιλιππούπολης, είναι τα 5 έτη. Αναφορικά με την παρακολούθηση του Βουλγαρόφωνου τμήματος απαιτείται η παρακολούθηση ενός προπαρασκευαστικού έτους για την εκμάθηση και εξοικείωση με τη βουλγαρική γλώσσα.

Τα προγράμματα σπουδών της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Πλόβντιβ-Φιλιππούπολης είναι διαμορφωμένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και συνεπώς αναγνωρίσιμα από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) με την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λαμβάνεται άμεσα από το Ελληνικό κράτος ή και από οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Επιλογές για ανέλιξη και επαγγελματική πορεία:

Οι απόφοιτοι της Φαρμακευτικής Σχολής του Ιατρικού Πανεπιστημίου του Πλόβντιβ-Φιλιππούπολης διαθέτουν ένα αξιοσημείωτο εύρος επιλογών για τη μετέπειτα ακαδημαϊκή και εργασιακή τους πορεία. Συγκεκριμένα, παραθέτουμε παρακάτω μερικές από τις επιλογές αυτών:

  • Απορρόφησή τους από Δημόσιες Υπηρεσίες
  • Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
  • Σε ασφαλιστικά Ταμεία και σε Οργανισμούς
  • Σε βιομηχανίες φαρμάκων και καλλυντικών
  • Στον ερευνητικό χώρο της Φαρμακευτικής
  • Σε κέντρα υγείας και σε θάλαμος νοσοκομείων
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες σε φαρμακεία