Φαρμακευτικό Πανεπιστήμιο Σόφιας

Γενικές πληροφορίες – Φαρμακευτική Σχολή Σόφιας:

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας ιδρύθηκε το 1917 από τον Τσάρο Φερδινάνδο Α’, ως Ακαδημαϊκό Ίδρυμα “Άγιος Κλημέντιος Οχρίδας”.  Το 1950 αποτελεί έτος τομής που σηματοδοτεί την απόσχισή του από το υπόλοιπο Πανεπιστήμιο και μετατρέπεται σε Ιατρική Ακαδημία με δύο κύριες Σχολές: την Ιατρική Σχολή Σόφιας και την Οδοντιατρική Σχολή Σόφιας. Η Φαρμακευτική Σχολή ιδρύεται τον αμέσως επόμενο χρόνο μέσα από μια σειρά διοικητικών μεταρρυθμίσεων.  Το 1995 είναι το έτος μετεξέλιξης της Ακαδημίας σε Ιατρικό Πανεπιστήμιο διεθνούς κύρους.

 

Συνοπτική περιγραφή προγράμματος σπουδών:

Η ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών του αγγλόφωνου τμήματος της Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου της Σόφιας είναι τα 5 έτη. Το Πανεπιστήμιο δίνει τη δυνατότητα επιλογής και παρακολούθησης ειδικότητας στους αποφοίτους. Για την παρακολούθηση του Βουλγαρόφωνου τμήματος προβλέπεται η ολοκλήρωση ενός προπαρασκευαστικού έτους για την εκμάθηση και εξοικείωση με τη Βουλγαρική γλώσσα.

Όλα τα προαναφερθέντα ακαδημαϊκά προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) με την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λαμβάνεται άμεσα στην Ελλάδα ή και σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.

Επιλογές για ανέλιξη και επαγγελματική πορεία:

Οι απόφοιτοι της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Σόφιας διαθέτουν ένα αξιοσημείωτο εύρος επιλογών για τη μετέπειτα ακαδημαϊκή και εργασιακή τους πορεία. Συγκεκριμένα, παραθέτουμε παρακάτω μερικές από τις επιλογές αυτών:

  • Απορρόφησή τους από Δημόσιες Υπηρεσίες
  • Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
  • Σε ασφαλιστικά Ταμεία και σε Οργανισμούς
  • Σε βιομηχανίες φαρμάκων και καλλυντικών
  • Στον ερευνητικό χώρο της Φαρμακευτικής
  • Σε κέντρα υγείας και σε θάλαμος νοσοκομείων
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες σε φαρμακεία