Φαρμακευτικές Σπουδές στη Βουλγαρία

Γενικές πληροφορίες για τον τομέα της Φαρμακευτικής στην Βουλγαρία:

Η Φαρμακευτική επιστήμη είναι μια επιστήμη με μακρά ιστορία ανά τους αιώνες. Η ραγδαία εξέλιξή της τις τελευταίες δεκαετίες σηματοδοτεί την πρόοδο των τεχνολογιών και των κοινωνιών σε πολλαπλά επίπεδα. Θεμέλιος λίθος στον τομέα Επιστημών Αγωγής Υγείας συμβάλλει τα μέγιστα στην προώθηση της υγείας και της αντιμετώπισης ασθενειών ήδη από τα αρχαία χρόνια στις σύγχρονες πλέον μεθόδους ίασης.

 

Γιατί να επιλέξω τη Βουλγαρία για τις σπουδές μου στη Φαρμακευτική;

Η φαρμακευτική είναι μια από τις πλέον συνεχώς εξελισσόμενες επιστήμες. Η διαρκής πρόοδος της έρευνας την έχει καταστήσει στο επίκεντρο επιλογής των υποψηφίων σπουδαστών. Η Βουλγαρία έχει αφουγκραστεί αυτήν την εξέλιξη δίνοντας την απαραίτητη βαρύτητα στις σπουδές της Φαρμακευτικής. Τα προγράμματα σπουδών στις Φαρμακευτικές Σχολές της Βουλγαρίας έχουν δύο οργανωμένους εκπαιδευτικούς πυλώνες. Επικεντρώνονται αφ’ ενός στην πλήρη θεωρητική κατάρτιση των σπουδαστών, αφετέρου στην απόκτηση πρακτικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Ακαδημαϊκό προσωπικό που είναι διακεκριμένο και αναγνωρισμένο  στο διεθνή χώρο της Φαρμακευτικής Επιστήμης αναλαμβάνει την εκπαίδευση των σπουδαστών παρέχοντας υψηλών προδιαγραφών κατάρτιση και ειδίκευση.

Οι απόφοιτοι των Φαρμακευτικών Σχολών της Βουλγαρίας λαμβάνουν πτυχίο που είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, καθώς τα διαρθρωμένα προγράμματα σπουδών είναι θεσπισμένα κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Συνεπώς, μπορείτε να συνεχίσετε την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σας πορεία σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος επιθυμείτε, δίχως περαιτέρω αναγνωρίσεις και πιστοποιήσεις.

Τα ακαδημαϊκά δίδακτρα για τη φοίτηση στις Φαρμακευτικές Σχολές της Βουλγαρίας ανέρχονται στα 6.000 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος. Επιπρόσθετα, το κόστος διαβίωσης στη Βουλγαρία είναι ιδιαίτερα προσιτό και σε συνδυασμό με την υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευση που προσφέρει την καθιστά μεταξύ των πρώτων επιλογών υποψηφίων σπουδαστών προερχόμενων από άλλες χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής. Τέλος, είναι μια χώρα που ισορροπία μεταξύ αξιέπαινης εκπαίδευσης και κοινωνικής ζωής είναι ευκταία.

 

Ποια είναι τα κριτήρια εισαγωγής στις Φαρμακευτικές Σχολές της Βουλγαρίας;

Τα κριτήρια εισαγωγής στις Φαρμακευτικές Σχολές της Βουλγαρίας είναι θεσπισμένα κατά τρόπο τέτοιο που να λαμβάνουν από κοινού υπόψη τις δυνατότητες των υποψηφίων σπουδαστών και τις απαιτήσεις της Σχολής.

Ορισμένα Πανεπιστήμια απαιτούν την εξέταση της αγγλικής γλώσσας, εφόσον η παρακολούθηση του αγγλόφωνου τμήματος προϋποθέτει και μια σχετική επάρκεια. Το εκάστοτε Πανεπιστήμιο επιδιώκει τη διασφάλιση της κατανόησης και συμμετοχής των σπουδαστών στις διαλέξεις και στα εργαστήρια που πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα.

Τέλος, προκειμένου οι υποψήφιοι σπουδαστές να εισαχθούν στις Φαρμακευτικές Σχολές, προβλέπεται η συμμετοχή τους σε εισαγωγικές εξετάσεις στα μαθήματα της Βιολογίας και της Χημείας. Να σημειωθεί πως η παραπάνω εξέταση δε συμπεριλαμβάνεται στα δίδακτρα σπουδών.