Ιατρικές Σπουδές στη Βουλγαρία

Γιατί να επιλέξετε την Ιατρική Βάρνας;

Το να σπουδάζει κάποιος στην Ιατρική της Βάρνας, Medical University of Varna “Prof. Dr. Paraskev Stoyanov” σημαίνει:

Να σπουδάζεις σε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της Βουλγαρίας που προσφέρει εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βάρνας είναι το πρώτο και μοναδικό στο είδος του στην Βουλγαρία, το οποίο εισήγαγε το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Διαχείριση της Ποιότητας (EFQM ®) για Επιχειρηματική Αριστεία το 2008.

Να αποκτήσεις την ευκαιρία για επαγγελματική ανάπτυξη σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Τα πτυχία της Ιατρικής Βάρνας είναι μαζί με Ευρωπαϊκό Συμπληρωματικό Δίπλωμα αναγνωρίζονται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να μπεις σε ένα περιβάλλον όπου το σύγχρονο όραμα του μέλλοντος βασίζεται στα ισχυρά θεμέλια της παράδοσης. Έχοντας πάνω από μισό αιώνα ιστορία και παραδόσεις, το Πανεπιστήμιο συνεχίζει να φιλοδοξεί στη σύγχρονη και υψηλής τεχνολογίας, τόσο από την άποψη των εκπαιδευτικών του εγκαταστάσεων όσο και από την άποψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των κοινωνικών δραστηριοτήτων των μαθητών.

Αξιοποίηση της ειδίκευσης και της εμπειρίας της υψηλής εξειδίκευσης καθηγητών του, οι οποίοι έχουν αποκτήσει διεθνή αναγνώριση και κύρος σε εκατοντάδες επιστημονικές συναντήσεις και διασκέψεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Να επωφεληθούν από την ενεργά διεθνή συνεργασία και τις σχέσεις του Πανεπιστημίου. Η Ιατρική Βάρνας συμπεριλαμβάνεται στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με περισσότερα από 90 πανεπιστήμια και ιδρύματα ανά τον κόσμο.

Να γίνεις μέρος της μεγάλης πολυεθνικής οικογένειας του Ιατρικού Πανεπιστημίου. Σήμερα περισσότεροι από 5.000 προπτυχιακοί, απόφοιτοι και διδακτορικοί σπουδαστές εκπαιδεύονται εδώ, όχι μόνο από τη Βουλγαρία αλλά από περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως.

Να είσαι ο εαυτός σου και να βελτιώσεις και να αναπτύξεις τις δεξιότητες και τα ταλέντα σου.

Και τελευταίο αλλά το σημαντικότερο;
Για να μάθετε πολλά, αλλά και για να διασκεδάσετε πολύ!