Οι Υπηρεσίες μας

Αναλυτικές Υπηρεσίες προς όλους τους φοιτητές της Black Sea University

Πίνακας με όλες τις παροχές της Black Sea προς τους φοιτητές της.

1. Προετοιμασία του φακέλου αίτησης προς το Πανεπιστήμιο της Ιατρικής – Οδοντιατρικής-Φαρμακευτικής-Κτηνιατρικής,
2. ΔΩΡΕΑΝ μετάφραση και επικύρωση όλων των εγγράφων στη Βουλγαρική γλώσσα από το Υπουργείο Παιδείας της Βουλγαρίας,
3. Άμεση επαφή του υποψηφίου με τον αρμόδιο καθηγητή του Πανεπιστημίου και επίσκεψη του υποψηφίου στους χώρους του Πανεπιστημίου – Νοσοκομείου,
4. ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ στο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας – στην πόλη και ειδικότητα που επιθυμεί ο κάθε σπουδαστής – αναγνωρισμένο πτυχίο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α),
5. Παραλαβή του υποψηφίου από το αεροδρόμιο, σταθμό τρένων ή λεωφορείων,
6. Εύρεση στέγης και κατάλληλου χώρου εστίασης, ξενώνας ή διαμέρισμα (εξασφαλίζουμε διαμερίσματα στους φοιτητές μας σε πολύ προσιτές τιμές),
7. Ξενάγηση του υποψηφίου, καθώς και της οικογένειάς του, στην πόλη καθώς και πλήρη ενημέρωση και ξενάγηση στο χώρο του πανεπιστημίου (πανεπιστημιακές αίθουσες),
8. Προσωπική βοήθεια προς το φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του, ακόμη και με μαθησιακές δυσκολίες (ενισχυτική διδασκαλία με ιδιαίτερα μάθηματα),
9. ΓΙΑΤΡΟ 24 ώρες το 24ωρο, για όλους τους φοιτητές μας,
10. Βοήθεια για εύρεση εργασίας μετά την αποφοίτησή τους,
11. Παρέχουμε συμβόλαιο δωρεάν νομικής προστασίας καθ’ όλη την διάρκεια σπουδών των φοιτητών μας για τυχόν νομικά θέματα και απρόοπτες νομικές υποθέσεις αστικού δικαίου,
12. Παρακολουθούμε την πανεπιστημιακή πορεία των φοιτητών μας και ενημερώνουμε τους γονείς,
13. ΔΩΡΕΑΝ μετάφραση και επικύρωση των Βουλγαρικών εγγράφων στα Ελληνικά για στρατιωτικούς ή άλλους λόγους κατά την διάρκεια των σπουδών τους,
14. Με όλους τους φοιτητές μας τα τελευταία χρόνια να αποφοιτούν επιτυχώς και χωρίς καθυστερήσεις, μπορούμε να πιστοποιήσουμε ότι είμαστε η μόνη εταιρεία που παρέχει βοήθεια στους φοιτητές της σε όλους τους τομείς,
15. Δε δίνουμε μόνο γραπτή εγγύηση, αλλά δίνουμε και την παρουσία μας 365 μέρες το χρόνο με μόνιμη έδρα στη Βάρνα, στα κεντρικά μας γραφεία δίπλα από την Σχολή Εμπορικού Ναυτικού,
16. Παρέχουμε μαθήματα βουλγαρικών δωρεάν σε όλους τους φοιτητές μας στα γραφεία μας στη Βάρνα.

Βοηθούμε ακόμα και τους πιο αδύναμους φοιτητές μας να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους χωρίς καθυστερήσεις. Αυτό μας δίνει το απόλυτο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Οι φοιτητές μας ξέρουν πως έχουμε τη δυνατότητα να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει και αυτό αντανακλάται στο μεγάλο αριθμό επιτυχιών και εγγραφών στη Σχολή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι παραπάνω πρυπηρεσίες παρέχονται και σε όλους τιυς υπό μετεγγραφή φοιτητές από άλλο πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας ή από πανεπιστήμιο άλλη χώρας της Ευρώπης. Επίσης όσον αφορά φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν την διατριβή τους σε Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας, παρέχεται επιστημονική υποστήριξη κατά την εκπόνηση της εργασίας τους.