Οδοντιατρικό Πανεπιστήμιο Φιλιππούπολης (Πλόβντιβ)

Γενικές πληροφορίες - Οδοντιατρική Σχολή Φιλιππούπολης (Πλόβντιβ):

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Πλόβντιβ (ή αλλιώς Φιλιππούπολης) είναι ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με μακρά ιστορία που ξεκινά το 1945, που είναι και το έτος ίδρυσής του. Απαρτίζεται από 3 Ιατρικές Σχολές: Ιατρική, Φαρμακευτική και το τμήμα Φροντίδα Υγείας. Συμπεριλαμβάνεται ένα Ιατρικό Κολλέγιο και ένα Νοσοκομείο με δυναμικότητα 2000 κλινών. Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του της Φιλιππούπολης εστιάζει τόσο στη θεωρητική, όσο και στην πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών και μεριμνάει για την παροχή υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευσης.

 

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος σπουδών:

Η ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Πλόβντιβ (ή αλλιώς Φιλιππούπολης), που αφορά του Αγγλόφωνο τμήμα είναι τα 6 έτη. Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής και παρακολούθησης  μιας εκ των ειδικεύσεων που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο.

Τα προγράμματα σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής είναι θεσπισμένα κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα και συνεπώς, υπάρχει η απαραίτητη αναγνώριση από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), με την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λαμβάνεται άμεσα τόσο από το Ελληνικό κράτος ή και σε οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Επιλογές για ανέλιξη και επαγγελματική πορεία:

Οι απόφοιτοι του τμήματος Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου της Ιατρικής Σχολής Πλόβντιβ διαθέτουν πλήθος επιλογών που αφορούν στην εργασιακή και ακαδημαϊκή τους πορεία και αποκατάσταση. Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά ορισμένες από τις επιλογές αυτών:

  • Δημόσιες υπηρεσίες και νοσοκομεία
  • Ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια
  • Εργαστήρια έρευνας  και πρότυπα ερευνητικά κέντρα
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες με δικά τους οδοντιατρικά κέντρα
  • Ακαδημαϊκοί