Οδοντιατρικό Πανεπιστήμιο Βάρνας

Γενικές πληροφορίες - Οδοντιατρική Σχολή Βάρνας:

Η Οδοντιατρική Σχολή του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Βάρνας διαθέτει 50 θέσεις εισακτέων ετησίως. Η Ιατρική Σχολή της Βάρνας αποσκοπεί στην πλήρη εκπαίδευση και κατάρτιση των σπουδαστών που θα αποφοιτήσουν και θα είναι σε θέση να εστιάσουν στην πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση προβλημάτων υγείας που αφορούν τη στοματική κοιλότητα, την οδοντοστοιχία και το στοματογναθικό σύστημα.

Το 2008 μόλις, ολοκληρώθηκε η ανέγερση κτηρίου με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, πλήρως εναρμονισμένες στις νέες τεχνολογίες για να καταστεί εφικτή η παροχή εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών με θεωρητική και πρακτική κατάρτιση.

 

Συνοπτική περιγραφή προγράμματος σπουδών:

Η ολοκλήρωση σπουδών στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βάρνας συμβαίνει στα 6 έτη. Ο κύκλος του προγράμματος σπουδών αποτελείται από 3 μέρη.

 • Το πρώτο μέρος εστιάζει στη θεωρητική κατάρτιση (προ κλινικό μέρος)
 • Το δεύτερο μέρος εστιάζει στην ολοκλήρωση κλινικών σπουδών.
 • Το τρίτο μέρος απαρτίζεται από τη διεκπεραίωση της πρακτικής άσκησης.

 

Προβλεπόμενες αποκτηθείσες γνώσεις:

 • Ορθοδοντική
 • Περιοδοντολογία
 • Παθολογία
 • Προσθετική
 • Θεραπευτική Οδοντικών Ιστών
 • Παθολογία
 • Χειρουργική στόματος

 

Επιλογές για ανέλιξη και επαγγελματική πορεία:

Οι απόφοιτοι του τμήματος Οδοντιατρικής Βάρνας διαθέτουν πλήθος επιλογών που αφορούν στην εργασιακή και ακαδημαϊκή τους πορεία και αποκατάσταση. Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά ορισμένες από τις επιλογές αυτών:

 • Δημόσιες υπηρεσίες και νοσοκομεία
 • Ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια
 • Εργαστήρια έρευνας  και πρότυπα ερευνητικά κέντρα
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες με δικά τους οδοντιατρικά κέντρα
 • Ακαδημαϊκοί