Κτηνιατρικο Πανεπιστήμιο Σόφιας

Το Δασοτεχνικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας ιδρύθηκε το 1925 και είναι ένα από τα παλαιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Βουλγαρίας. Απαρτίζεται από 7 Σχολές: Δασοκομία, Δασική Βιομηχανία, Αρχιτεκτονική Τοπίου, Οικολογία, Κτηνιατρική, Αγρονομία και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος σπουδών:

Η ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών της Κτηνιατρικής Σχολής της Σόφιας είναι τα 5.5 έτη. Ειδικότερα, από το 1994 κι έπειτα παρέχεται ο τίτλος σπουδών Master of Sciences. Η Σχολή δίνει το ακαδημαϊκό έναυσμα στους απόφοιτους να συνεχίσουν την εκπαιδευτική τους πορεία για μεταπτυχιακές ή και διδακτορικές σπουδές. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τα θεσπισμένα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποβλέποντας στην απαραίτητη νομική αναγνώριση των σπουδών*1.

Η Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σόφιας εστιάζει τόσο στη θεωρητική, όσο και στην πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών, δίνοντας την απαραίτητη βαρύτητα. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών της Κτηνιατρικής είναι το σημείο αναφοράς και περιλαμβάνει 3 φάσεις:

 • Ολοκλήρωση 6ου εξαμήνου σπουδών – Φάση 1η:

Αφορά τη ζωική επιστήμη και η διάρκειά της προβλέπεται σε 2 εβδομάδες.

 • Ολοκλήρωση 8ου εξαμήνου σπουδών – Φάση 2η:

Αφορά την κλινική πρακτική άσκηση και η διάρκειά της προβλέπεται σε 4 εβδομάδες.

 • Ολοκλήρωση 10ου εξαμήνου σπουδών – Φάση 3η:

Αφορά το τελευταίο στάδιο πρακτικής άσκησης πριν την απόκτηση του διπλώματος. Εστιάζει στην κατάρτιση των σπουδαστών, έχοντας το χαρακτήρα επαγγελματικής ειδίκευσης.

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών της Κτηνιατρικής του Ιατρικού Πανεπιστημίου Σόφιας λαμβάνει χώρα σε κτηνοτροφικά ιδρύματα και συγκροτήματα, σε κτηνιατρικές κλινικές και κέντρα, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς και χώρους που έχουν αναγνωριστεί και προβλέπονται από το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου. Η πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό συμβαίνει υπό ειδικούς όρους που έχουν θεσπιστεί και απαιτείται η άδεια του Κοσμήτορα Καθηγητή της Σχολής.

Η Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σόφιας αποβλέπει στην παροχή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας εκπαίδευσης και για το λόγο αυτό έχει επανδρώσει ένα ακαδημαϊκό προσωπικό διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. Τα προγράμματα διδασκαλίας πραγματοποιούνται από περισσότερους από 50 καθηγητές και βοηθούς καθηγητές που διαθέτουν ερευνητική εμπειρία και ειδίκευση, παιδαγωγική γνώση και κατάρτιση.

Η Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σόφιας ακολουθεί το Ευρωπαϊκό πρότυπο Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστώσεων (ECTS).

*1Σημείωση: (Οδηγία 2005/36 / ΕΚ της ΕΕ και της τροποποιητικής Οδηγίας της ΕΕ 2013/55 / ΕΕ).

Προβλεπόμενες αποκτηθείσες γνώσεις:

Η Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σόφιας εστιάζει τόσο στη θεωρητική, όσο και στην πρακτική κατάρτιση και εκπαίδευση των σπουδαστών της. Οι γνώσεις που προβλέπεται να έχουν αποκτήσει οι σπουδαστές εστιάζουν:

 • Εθνολογία και προστασία των ζώων
 • Διατροφή ζώων και τεχνολογίες παραγωγής τροφίμων
 • Διάγνωση και θεραπεία ασθενειών
 • Προληπτική ιατρική και έρευνα, ανάλυση και πιστοποίηση
 • Γενική παθολογία
 • Ειδική Παθολογία και Ανατομία
 • Φυσιολογία και Κτηνοτροφία, Αναπαραγωγή και Υγιεινή Ζώων
 • Επεξεργασία τροφίμων ζωΪκή προέλευσης και κατανάλωση από τον άνθρωπο
 • Αξιολόγηση κινδύνου μετάδοσης ασθενειών από το ζωϊκό στον ανθρώπινο οργανισμό
 • Κτηνιατρική φαρμακευτικών σκευασμάτων θεραπείας ζώων για τη διασφάλιση υγιούς τροφικής αλυσίδας και προστασίας περιβάλλοντος.

Επιλογές για την επαγγελματική ανέλιξη και πορεία:

 • Οι απόφοιτοι της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Σόφιας, διαθέτουν ένα αξιοσημείωτο εύρος επιλογών που αφορά στην ακαδημαϊκή και εργασιακή τους πορεία και εξέλιξη. Ειδικότερα, παραθέτουμε παρακάτω μερικές από τις επιλογές:
 • Απορρόφηση από γεωργικές και κτηνοτροφικές βιομηχανίες
 • Εκπαιδευτική πορεία δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας (ακαδημαϊκής) εκπαίδευσης
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ζώων. Πρόληψη και καταπολέμηση ζωτικών νοσημάτων
 • Εργαστήρια ελέγχου τροφίμων ζωΪκή προέλευσης
 • Ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού κέντρου, κλινικής ή και εργαστηρίου ζώων
 • Εργασία σε υδροβιότοπους
 • Ενασχόληση με την παραγωγή, την τυποποίηση, τον έλεγχο, την εμπορία και διάθεση κτηνιατρικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, ζωοτροφών, συμπυκνωμάτων, προσθετικών, μηχανημάτων και εργαλείων

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]