Κτηνιατρικό Πανεπιστήμιο Στάρα Ζαγκόρα

Γενικές πληροφορίες – Κτηνιατρική Σχολή Στάρα Ζαγκόρα (Θράκιαν Πανεπιστήμιο) :

Το 1995 αποτελεί τη χρονιά ίδρυσης του Πανεπιστημίου Θράκιαν της Στάρα Ζαγκόρα. Το Πανεπιστήμιο Θράκιαν είναι ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που προέκυψε από τη συγχώνευση του τμήματος Ζωοτεχνίας και Κτηνιατρικής με το Ιατρικό Ινστιτούτο. Απαρτίζεται από 5 Σχολές: Ιατρική, Κτηνιατρική, Οικονομικά, Παιδαγωγικά και Αγροκαλλιέργεια.

 

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος σπουδών:

Το Αγγλόφωνο τμήμα της Κτηνιατρικής Σχολής Στάρα Ζαγκόρα οδηγεί σε M.Sc. (πτυχίο μάστερ – μεταπτυχιακό) με διάρκεια τα 5.5 έτη. Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής απόκτησης ειδικότητας από τις προσφερθείσες ειδικότητες του Πανεπιστημίου

Τα προγράμματα σπουδών διδάσκονται στην Αγγλική (MSc: 5.5 έτη σπουδών). Για την παρακολούθηση προγραμμάτων στη Βουλγαρική απαιτείται η παρακολούθηση προπαρασκευαστικού έτους.

Όλα τα προαναφερθέντα ακαδημαϊκά προγράμματα της Ιατρικής στην Στάρα Ζαγκόρα καθώς και ΟΛΩΝ των Ιατρικών Πανεπιστημίων της Βουλγαρίας είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) με την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λαμβάνεται άμεσα στην Ελλάδα ή και σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.

 

Επιλογή για επαγγελματική ανέλιξη:

Οι απόφοιτοι του τμήματος Κτηνιατρικής του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Στάρα Ζαγκόρα διαθέτουν πλήθος επιλογών αναφορικά με την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία. Ειδικότερα, οι χώροι απορρόφησής τους ενδεικτικά παρατίθενται παρακάτω:

  • Γεωργοκτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές βιομηχανίες
  • Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ακαδημαϊκοί σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα
  • Στην πρόληψη και καταπολέμηση ζωικών νοσημάτων
  • Στην ίδρυση ή και λειτουργία ιατρείου, κλινικής, εργαστηρίου ή και άλλης δομής που αποσκοπεί στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ζώων
  • Σε εργαστήριο ελέγχου τροφίμων ζωικής προέλευσης
  • Στην παραγωγή, τυποποίηση, έλεγχο, εμπορία και διάθεση κτηνιατρικών φαρμάκων, ζωοτροφών, συμπυκνωμάτων, προσθετικών και κτηνοτροφικών μηχανημάτων, σκευών και εργαλείων
  • Σε υδροβιότοπους και στον τομέα τεχνολογικού και περιβαλλοντικού ελέγχου.