Κτηνιατρικές Σπουδές στη Βουλγαρία

Γενικές πληροφορίες για τον τομέα της Κτηνιατρικής στην Βουλγαρία:

Το όραμα των Κτηνιατρικών Σχολών είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι θα θεραπεύουν την κτηνιατρική επιστήμη και θα εξυψώνουν και θα αναδεικνύουν το κτηνιατρικό επάγγελμα. Η προστασία των ζώων είναι το κεντρικό θεμέλιο. Η προαγωγή της υγείας των παραγωγικών ζώων (βοοειδών, προβάτων, αιγών, χοίρων, πτηνών, ψαριών, μελισσών κλπ.) και των ζώων συντροφιάς (σκύλου, γάτας, αλόγου, εξωτικών ειδών κλπ.), καθώς και η προστασία των ανθρώπων από τις ζωοανθρωπονόσους (ασθένειες οι οποίες μεταφέρονται από τα ζώα στον άνθρωπο) βρίσκεται στο επίκεντρο.

 

Γιατί να επιλέξω τη Βουλγαρία για τις σπουδές μου στην Κτηνιατρική;

Η Βουλγαρία είναι μια χώρα που δέχεται ετησίως ένα πολύ μεγάλο αριθμό σπουδαστών προερχόμενο από διάφορες χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής. Για το λόγο αυτό, τα προγράμματα σπουδών έχουν διαρθρωθεί κατά τρόπο τέτοιο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις ανάγκες των σπουδαστών, όσο και τα θεσπισμένα πρότυπα εκπαίδευσης που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, το πτυχίο που λαμβάνεται είναι διεθνώς αναγνωρισμένο δίνοντας το έναυσμα για τη συνέχιση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής σας πορείας, τόσο στη Βουλγαρία, όσο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα επιθυμείτε.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται στην αγγλική γλώσσα. Το ακαδημαϊκό προσωπικό που επανδρώνει τις Κτηνιατρικές Σχολές είναι διακεκριμένο με τις απαραίτητες ειδικεύσεις και αναγνωρίσεις. Οι καθηγητές και καθηγήτριες διαθέτουν πολυετή πείρα στην παιδαγωγική και είναι αναγνωρισμένοι επιστήμονες της Κτηνιατρικής Επιστήμης που διαθέτουν όλα τα μέσα για τη μεταλαμπάδευση θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής ειδίκευσης.

Τέλος, τα ακαδημαϊκά δίδακτρα των Κτηνιατρικών Σχολών στη Βουλγαρία είναι ιδιαίτερα προσιτά, καθώς ανέρχονται σε περίπου 4.000-4.500 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος. Η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε συνάρτηση με το χαμηλό κόστος διαβίωσης της Βουλγαρίας, είναι πράγματι ευκαιρία για την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής πορείας των σπουδαστών.

 

Ποια είναι τα κριτήρια εισαγωγής στις Κτηνιατρικές Σχολές της Βουλγαρίας;

Οι υποψήφιοι σπουδαστές των Κτηνιατρικών Σχολών της Βουλγαρίας  καλούνται να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις που αφορούν στο μάθημα της Βιολογίας και στην εξέταση της αγγλικής γλώσσας. Οι γνώσεις που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης είναι βασικού επιπέδου και αποβλέπουν στην αξιολόγηση των υποψηφίων σπουδαστών. Επιπλέον, η εξέταση της αγγλικής γλώσσας αποσκοπεί στην αξιολόγηση του επιπέδου επάρκειας της αγγλικής γλώσσας του υποψηφίου σπουδαστή, καθώς οι ακαδημαϊκές διαλέξεις πραγματοποιούνται στην αγγλική. Συνεπώς, οι Σχολές επιθυμούν τη διασφάλιση της συμμετοχής και κατανόησης των εργαστηριακών μαθημάτων και διαλέξεων από τους σπουδαστές.