Ιατρικό Πανεπιστήμιο Στάρα Ζαγκόρα

Γενικές πληροφορίες - Ιατρική Σχολή Στάρα Ζαγκόρα:

Η πόλη της Στάρα Ζαγκόρα φιλοξενεί ένα από τα διασημότερα ακαδημαϊκά κέντρα Ιατρικής Επιστήμης προσελκύοντας σπουδαστές από τη Βουλγαρία, καθώς και από άλλες 30 χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής και της Αμερικής.
Το ακαδημαϊκό προσωπικό της Ιατρικής Σχολής της Στάρα Ζαγκόρα αποτελείται από διακεκριμένους ιατρικούς επιστήμονες που διαθέτουν ειδικεύσεις. Το προσωπικό εργάζεται σε 24 τμήματα και περιλαμβάνει 23 καθηγητές και καθηγήτριες, 60 αναπληρωτές και 141 βοηθούς καθηγητών.
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Στάρα Ζαγκόρα διαθέτει πιστοποίηση κατά τα πρότυπα ISO 9001: 2008, για την παροχή  υψηλών προδιαγραφών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

 

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος σπουδών:

Η ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Στάρα Ζαγκόρα είναι τα 6 έτη. Η εκπαίδευση στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Στάρα Ζαγκόρα βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ιατρικού χώρου.
Το πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής Στάρα Ζαγκόρα αποτελείται από 52 υποχρεωτικά μαθήματα και 36 μαθήματα επιλογής. Η πρακτική άσκηση είναι ο θεμέλιος λίθος της γνώσης και για το λόγο αυτό λαμβάνει χώρα καθόλα τα έτη σπουδών. Ειδικότερα, υποχρεωτικές πρακτικές ασκήσεις έχουν καθοριστεί από το 1ο ως και το 6ο έτος φοίτησης με σκοπό οι σπουδαστές να μπορέσουν να καταρτιστούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και να λάβουν πλήρη εκπαίδευση που δεν περιορίζεται στο θεωρητικό τομέα.

 

Επιλογές επαγγελματικής ανέλιξης:

 

Οι απόφοιτοι του τμήματος Ιατρικής διαθέτουν πλήθος επιλογών όσον αφορά στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και τη μετέπειτα ακαδημαϊκή και εργασιακή τους πορεία.

  • Ειδικότερα, οι επιλογές είναι ευρείες και παραθέτουμε μερικές αυτών παρακάτω:
  • Νοσοκομεία και κλινικές, κέντρα υγείας ως ελεύθεροι επαγγελματίες
  • Κλινικές των τμημάτων Ιατρικής Πανεπιστημίων
  • Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
  • Φαρμακευτικές Εταιρείες
  • Σε Διεθνείς Οργανισμούς Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, π.Χ. Γιατροί Χωρίς Σύνορα, κ.ά.