Ιατρικό Πανεπιστήμιο Φιλιππούπολης (Πλόβντιβ)

Γενικές πληροφορίες - Ιατρική Σχολή Φιλιππούπολης (Πλόβντιβ):

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Πλόβντιβ (ή αλλιώς Φιλιππούπολης) είναι ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με μακρά ιστορία που ξεκινά το 1945, που είναι και το έτος ίδρυσής του. Απαρτίζεται από 3 Ιατρικές Σχολές: Ιατρική, Φαρμακευτική και το τμήμα Φροντίδα Υγείας. Συμπεριλαμβάνεται ένα Ιατρικό Κολλέγιο και ένα Νοσοκομείο με δυναμικότητα 2000 κλινών. Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του της Φιλιππούπολης εστιάζει τόσο στη θεωρητική, όσο και στην πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών και μεριμνάει για την παροχή υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευσης. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Ιατρικής Σχολής του Πλόβντιβ παρέχει στους σπουδαστές της περισσότερα από 170.000 συγγράμματα και τόμους για τον τομέα της ιατρικής επιστήμης σε πολλές γλώσσες, καθώς και μια αίθουσα Internet και ένα τοπικό σύστημα δικτύου (με διαθέσιμο Medline και Micromedex). 

Άξια αναφοράς είναι η έκδοση του “Folia Medica”, ενός από τα δημοφιλέστερα έγκριτα και έγκυρα ιατρικά περιοδικά της χώρας, που διανέμεται σε περισσότερες από 54 χώρες παγκοσμίως.

Έμπειρο και διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό στελεχώνει την Ιατρική Σχολή, με τα προγράμματα διδασκαλίας να επανδρώνονται με περισσότερους από 134 καθηγητές και καθηγήτριες και με 601 αναπληρωτές καθηγητές.

Τέλος, ένα ακόμη κρίσιμο σημείο που αφορά την εξέλιξη της Ιατρικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Πλόβντιβ, είναι ο συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων της Ιατρικής Σχολής κατά την περίοδο 2010 – 2019, όπου ανέρχεται σε 1260, 355 από αυτά αποτελούν άρθρα πλήρους κειμένου και εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικά περιοδικά κριτών με impact factor – άνω των 110 δημοσιεύσεων.

 

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος σπουδών:

Η ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Πλόβντιβ είναι τα 6 έτη. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει 3 ακαδημαϊκές φάσεις:

  • Προ κλινική φάση
  • Κλινική φάση εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • Φάση πρακτικής άσκησης (μονοετής)

 

Η εκπαίδευση συμβαίνει κατά τα θεσπισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα και βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σύγχρονου ιατρικού χώρου. Οι ακαδημαϊκοί που έχουν στελεχώσει την Ιατρική Σχολή Πλόβντιβ διαθέτουν πολυετή πείρα, επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση, καθώς και μεταδοτικότητα και παιδαγωγική πείρα. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις είναι το σημείο αναφοράς για την άριστη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών, το έδαφος πάνω στο οποίο θα χτίσουν τις δεξιότητές τους.

 

Επιλογές επαγγελματικής ανέλιξης:

Οι απόφοιτοι του τμήματος Ιατρικής διαθέτουν πλήθος επιλογών όσον αφορά στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και τη μετέπειτα ακαδημαϊκή και εργασιακή τους πορεία.


Ειδικότερα, οι επιλογές είναι ευρείες και παραθέτουμε μερικές αυτών παρακάτω:

  • Νοσοκομεία και κλινικές, κέντρα υγείας ως ελεύθεροι επαγγελματίες
  • Κλινικές των τμημάτων Ιατρικής Πανεπιστημίων
  • Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
  • Φαρμακευτικές Εταιρείες
  • Σε Διεθνείς Οργανισμούς Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, π.χ. Γιατροί Χωρίς Σύνορα, κ.ά.