Ιατρικό Πανεπιστήμιο Βάρνας

Γενικές πληροφορίες – Ιατρική Σχολή Βάρνας:

Η Ιατρική Σχολή με 250 θέσεις εισακτέων ετησίως αποτελεί και τη μεγαλύτερη Σχολή του Πανεπιστημίου της Βάρνας. Οι σπουδαστές λαμβάνουν εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και κατάρτισης για να επανδρώσουν τις υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας. Η Ιατρική Σχολή της Βάρνας είναι στελεχωμένη με έμπειρους και διακεκριμένους καθηγητές και καθηγήτριες που εστιάζουν στην ειδίκευση, θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών προσφέροντας την τεχνογνωσία τους και την κατάλληλη ακαδημαϊκή καθοδήγηση. Τα προγράμματα διδασκαλίας πραγματοποιούνται από 18 καθηγητές και καθηγήτριες, 78 αναπληρωτές καθηγητές και 284 επίκουρους καθηγητές, μέλη των πιο σημαντικών εθνικών και διεθνών επιστημονικών και ιατρικών κοινοτήτων.

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βάρνας δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές της να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία κατακτώντας μεταπτυχιακό τίτλο και την απαραίτητη ειδίκευσή τους.

 

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος σπουδών:

Η διάρκεια των σπουδών στην Ιατρική Σχολή είναι 6 έτη. Οι απόφοιτοι Ιατροί λαμβάνουν πλήρη εκπαίδευση και κατάρτιση για να μπορέσουν να στελεχώσουν τις δομές Υγείας και Πρόληψης που ασχολούνται με τη διάγνωση, τη θεραπεία και αντιμετώπιση ασθενειών ή ακόμη και να ασχοληθούν με τον ερευνητικό τομέα.

Η διδασκαλία στην Ιατρική αφορά και σε λατινική ορολογία του κλάδου. Το Ίδρυμα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων στην Αγγλική και τη Βουλγαρική γλώσσα. Δεδομένης της αναγκαιότητας εξοικείωσης των σπουδαστών με τη Βουλγαρική και Αγγλική γλώσσα, υπάρχει το μονοετές προπαρασκευαστικό έτος που εστιάζει στην πλήρη εκμάθηση αυτών.

 

Ιατρικές γνώσεις που θα αποκτηθούν:

 • Φυσιολογία
 • Βιοχημεία
 • Βιολογία
 • Ιστολογία

Κλινικές δεξιότητες

 • Κλινική Ιατρική και Παθολογία
 • Ορθοπεδική
 • Φαρμακολογία και Μικροβιολογία
 • Παθολογική ανατομία
 • Παιδιατρική και Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία
 • Μαιευτική και Γυναικολογία, κ.α.

 

Επιλογές επαγγελματικής ανέλιξης:

Οι απόφοιτοι του τμήματος Ιατρικής διαθέτουν πλήθος επιλογών όσον αφορά στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και τη μετέπειτα ακαδημαϊκή και εργασιακή τους πορεία.

Ειδικότερα, οι επιλογές είναι ευρείες και παραθέτουμε μερικές αυτών παρακάτω:

 • Νοσοκομεία και κλινικές, κέντρα υγείας ως ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Κλινικές των τμημάτων Ιατρικής Πανεπιστημίων
 • Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
 • Φαρμακευτικές Εταιρείες
 • Σε Διεθνείς Οργανισμούς Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, π.χ. Γιατροί Χωρίς Σύνορα, κ.ά.