ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας των πιστοποιημένων εκπροσώπων της Ιατρικής Βάρνας

Ελλάδα
Ηρώων Πολυτεχνείου 51, 12462, Χαϊδάρι

211 012 35 39
210 532 44 48
694 050 90 56

ath.blacksea@gmail.com

Bουλγαρία
Τσέμερμαν 12, 9002 Βάρνα

+359 52 99 36 48 blackseauniversitygr@gmail.com